sekcia


záznamy 1-100 z celkom 142

materiály, stroje a nástroje

popis množstvo cena
Tyč IPE 80*6m-80000 -S235JR 189 kg dohodou
aktualizované 29.11.2023
Tyč IPE 80*12m-80000 -S235JR 92.1 kg dohodou
aktualizované 29.11.2023
  Tyč IPE 80 -S235JR DIN 1025-5 válcovaná za tepla na otázku dohodou
aktualizované 19.11.2023
FERONA a.s., Praha
  Tyč IPE 80-12000 -S275JR+AR 594 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
  Tyč IPE 80-6000 -S235JR+AR 514 kg dohodou
aktualizované 29.11.2023
FERROMET a.s., Veselí nad Moravou
  Tyč IPE 80-6000 -S275JR+AR 2065 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
Tyč IPE 100*12m-100000 -S235JR 1429.75 kg dohodou
aktualizované 29.11.2023
  Tyč IPE 100 -S235JR 45 kg dohodou
aktualizované 20.11.2023
IZOTECHNIK s.r.o., Třinec
Tyč IPE 100 -S235JR 21 kg dohodou
stála inzercia
  Tyč IPE 100 -S235JR DIN 1025-5 válcovaná za tepla na otázku dohodou
aktualizované 19.11.2023
FERONA a.s., Praha
Tyč IPE 100 -S355J2 74 kg dohodou
stála inzercia
  Tyč IPE 100-12000 -S275JR+AR 11713 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
  Tyč IPE 100-12000 -S355J2+AR 25 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
  Tyč IPE 100-6000 -S275JR+AR 4518 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
Tyč IPE 120*12m-120000 -S235JR -562.6 kg dohodou
aktualizované 29.11.2023
  Tyč IPE 120 -S235JR 47 kg dohodou
aktualizované 20.11.2023
IZOTECHNIK s.r.o., Třinec
  Tyč IPE 120 -S235JR DIN 1025-5 válcovaná za tepla na otázku dohodou
aktualizované 19.11.2023
FERONA a.s., Praha
Tyč IPE 120 -S235JR, l=12m 346 kg dohodou
stála inzercia
  Tyč IPE 120 -S235JR+AR 1629 kg dohodou
aktualizované 29.11.2023
FERROMET a.s., Veselí nad Moravou
  Tyč IPE 120 -S275JR+AR 88 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
Tyč IPE 120 -S355J2+M 126 kg dohodou
stála inzercia
  Tyč IPE 120-12000 -S275JR+AR 9123 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
  Tyč IPE 120-12000 -S355J2+AR 2370 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
  Tyč IPE 120-6000 -S275JR+AR 8724 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
Tyč IPE 140*12m-140000 -S235JR 3055.36 kg dohodou
aktualizované 29.11.2023
  Tyč IPE 140 -S235JR DIN 1025-5 válcovaná za tepla na otázku dohodou
aktualizované 19.11.2023
FERONA a.s., Praha
Tyč IPE 140 -S235JR/S275JR 12 kg dohodou
stála inzercia
  Tyč IPE 140 -S235JRC 3428 kg dohodou
aktualizované 29.11.2023
FERROMET a.s., Veselí nad Moravou
  Tyč IPE 140 -S275JR+AR 1179 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
  Tyč IPE 140 -S355J2 1204 kg dohodou
aktualizované 20.11.2023
IZOTECHNIK s.r.o., Třinec
  Tyč IPE 140 -S355J2 DIN 1025-5 válcovaná za tepla na otázku dohodou
aktualizované 19.11.2023
FERONA a.s., Praha
  Tyč IPE 140-12000 -S275JR+AR 24236 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
  Tyč IPE 140-12000 -S355J2+AR 2766 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
  Tyč IPE 140-6000 -S275JR+AR 1174 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
Tyč IPE 160*12m-160000 -S235JR 492.58 kg dohodou
aktualizované 29.11.2023
  Tyč IPE 160 na otázku dohodou
aktualizované 27.11.2023
TOPSTEEL s.r.o., Košice
  Tyč IPE 160 -S235JR 414 kg dohodou
aktualizované 20.11.2023
IZOTECHNIK s.r.o., Třinec
Tyč IPE 160 -S235JR 719 kg dohodou
stála inzercia
  Tyč IPE 160 -S235JR DIN 1025-5 válcovaná za tepla na otázku dohodou
aktualizované 19.11.2023
FERONA a.s., Praha
  Tyč IPE 160 -S275JR+AR 11159 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
  Tyč IPE 160 -S355J2 48 kg dohodou
aktualizované 20.11.2023
IZOTECHNIK s.r.o., Třinec
Tyč IPE 160 -S355J2 18 kg dohodou
stála inzercia
  Tyč IPE 160 -S355J2 DIN 1025-5 válcovaná za tepla na otázku dohodou
aktualizované 19.11.2023
FERONA a.s., Praha
  Tyč IPE 160 11375 na otázku dohodou
aktualizované 27.11.2023
TOPSTEEL s.r.o., Košice
  Tyč IPE 160-12000 -S275JR+AR 25535 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
  Tyč IPE 160-12000 -S355J2+AR 157 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
  Tyč IPE 160-6000 -S275JR+AR 9487 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
Tyč IPE 180*12m-180000 -S235JR 268.87 kg dohodou
aktualizované 29.11.2023
  Tyč IPE 180 -S235JR 242 kg dohodou
aktualizované 20.11.2023
IZOTECHNIK s.r.o., Třinec
  Tyč IPE 180 -S235JR DIN 1025-5 válcovaná za tepla na otázku dohodou
aktualizované 19.11.2023
FERONA a.s., Praha
Tyč IPE 180 -S235JR,/S275JR 731 kg dohodou
stála inzercia
  Tyč IPE 180 -S275JR+AR 11847 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
  Tyč IPE 180 -S355J2 DIN 1025-5 válcovaná za tepla na otázku dohodou
aktualizované 19.11.2023
FERONA a.s., Praha
  Tyč IPE 180 -S355J2+AR 5254 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
  Tyč IPE 180-12000 -S275JR+AR 7293 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
  Tyč IPE 180-12000 -S355J2+AR 9776 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
Tyč IPE 200*12m-200000 -S235JR 1145.2 kg dohodou
aktualizované 29.11.2023
  Tyč IPE 200 -S235JR 260 kg dohodou
aktualizované 20.11.2023
IZOTECHNIK s.r.o., Třinec
  Tyč IPE 200 -S235JR DIN 1025-5 válcovaná za tepla na otázku dohodou
aktualizované 19.11.2023
FERONA a.s., Praha
Tyč IPE 200 -S235JR/S275JR na otázku dohodou
stála inzercia
Tyč IPE 200 -S235JR/S275JR 2132 kg dohodou
stála inzercia
  Tyč IPE 200 -S275JR+AR 23158 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
  Tyč IPE 200 -S355J2 3025 kg dohodou
aktualizované 20.11.2023
IZOTECHNIK s.r.o., Třinec
  Tyč IPE 200 -S355J2 DIN 1025-5 válcovaná za tepla na otázku dohodou
aktualizované 19.11.2023
FERONA a.s., Praha
  Tyč IPE 200 -S355J2+AR 9939 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
  Tyč IPE 200-12000 -S275JR+AR 10918 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
  Tyč IPE 200-12000 -S355J2+AR 8469 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
Tyč IPE 220*12m-220000 -S235JR 4904.62 kg dohodou
aktualizované 29.11.2023
  Tyč IPE 220 -S235JR 32 kg dohodou
aktualizované 20.11.2023
IZOTECHNIK s.r.o., Třinec
  Tyč IPE 220 -S235JR DIN 1025-5 válcovaná za tepla na otázku dohodou
aktualizované 19.11.2023
FERONA a.s., Praha
Tyč IPE 220 -S235JR/S275JR na otázku dohodou
stála inzercia
Tyč IPE 220 -S235JR/S275JR 418 kg dohodou
stála inzercia
  Tyč IPE 220 -S275JR+AR 16110 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
  Tyč IPE 220 -S355J2 DIN 1025-5 válcovaná za tepla na otázku dohodou
aktualizované 19.11.2023
FERONA a.s., Praha
  Tyč IPE 220 -S355J2+AR 6887 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
  Tyč IPE 220-12000 -S275JR+AR 156 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
  Tyč IPE 220-12000 -S355J2+AR 5301 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
Tyč IPE 240*12m-240000 -S235JR 100.85 kg dohodou
aktualizované 29.11.2023
Tyč IPE 240*14m-240000 -S235JR 32.78 kg dohodou
aktualizované 29.11.2023
  Tyč IPE 240 na otázku dohodou
aktualizované 27.11.2023
TOPSTEEL s.r.o., Košice
  Tyč IPE 240 -S235JR 86 kg dohodou
aktualizované 20.11.2023
IZOTECHNIK s.r.o., Třinec
  Tyč IPE 240 -S235JR DIN 1025-5 válcovaná za tepla na otázku dohodou
aktualizované 19.11.2023
FERONA a.s., Praha
Tyč IPE 240 -S235JR/S275JR 34 kg dohodou
stála inzercia
Tyč IPE 240 -S235JR/S275JR na otázku dohodou
stála inzercia
  Tyč IPE 240 -S275JR+AR 32869 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
Tyč IPE 240 -S355J2 57 kg dohodou
stála inzercia
  Tyč IPE 240 -S355J2+AR 12467 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
  Tyč IPE 240 11375 na otázku dohodou
aktualizované 27.11.2023
TOPSTEEL s.r.o., Košice
  Tyč IPE 240-12000 -S275JR+AR 11179 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
  Tyč IPE 240-12000 -S355J2+AR 10610 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
Tyč IPE 240*přesné -S235JR (S275JR) 535.12 kg dohodou
aktualizované 29.11.2023
  Tyč IPE 270 -S235JR 98 kg dohodou
aktualizované 20.11.2023
IZOTECHNIK s.r.o., Třinec
  Tyč IPE 270 -S235JR válcovaná za tepla na otázku dohodou
aktualizované 19.11.2023
FERONA a.s., Praha
Tyč IPE 270 -S235JR+M na otázku dohodou
stála inzercia
Tyč IPE 270 -S275JR+AR na otázku dohodou
stála inzercia
  Tyč IPE 270 -S275JR+AR 4808 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
Tyč IPE 270 -S355J2+ 168 kg dohodou
stála inzercia
  Tyč IPE 270 -S355J2+AR 5144 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
  Tyč IPE 270-12000 -S355J2+AR 4532 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
  Tyč IPE 300 -S235JR DIN 1025-5 válcovaná za tepla na otázku dohodou
aktualizované 19.11.2023
FERONA a.s., Praha
záznamy 1-100 z celkom 142
Chcete u nás na EBMservice inzerovať? Kontaktujte nás...
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2023, všetky práva vyhradené