sekcia


materiály, stroje a nástroje

záznamy 1-100 z celkom 266
popis množstvo cena
  Tyč 6HR 5.5 426530 -12050 400 kg 30 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 5.5 426530 -12050 400 kg 30 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 7 ČSN 426530-12 050 .0 h11 95 kg 28 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 7 ČSN 426530.12-14 240 .6-ČSN 420134.00 h11 300 kg 24.60 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 8 -11SMn30+C ČSN EN 10278 tažená h11 na otázku dohodou
aktualizované 06.06.2024
FERONA a.s., Praha
  Tyč 6HR 8 -S235JRC+C ocelová tažená za studena h11 na otázku dohodou
aktualizované 20.06.2024
FAVEX , s.r.o., Buchlovice
  Tyč 6HR 8 h 11 ČSN 426530.12-11 110.0-ČSN 420134.00 78 kg dohodou
aktualizované 20.06.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
  Tyč 6HR 9 426530-14 140 250 kg 32 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 9 426530-15 130 100 kg 34 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 9 426530-15 130 250 kg 34 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 9 ČSN 426530-11 109 .0 h11 140 kg 26 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 9 h 11 ČSN 426530.12-11 110.0-ČSN 420134.00 2.2 kg dohodou
aktualizované 20.06.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
Tyč 6HR 10 -11SMn30 (37+C) h11 EN10278 481 kg dohodou
stála inzercia
  Tyč 6HR 10 -11SMn30+C ČSN EN 10278 tažená h11 na otázku dohodou
aktualizované 06.06.2024
FERONA a.s., Praha
  Tyč 6HR 10 426530-15 130 200 kg 34 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 10 426530-17 041 2000 kg 70 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 10 ČSN 426530-11 109 .0 h11 190 kg 26 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 10 ČSN 426530-11 500.0 20 kg 20.50 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 10 ČSN 426530-12 024 .1 h11 260 kg 22 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 10 ČSN 426530-14 140.6 581 kg 28 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 10 ČSN 426530-14 331 .2 h11 200 kg 26 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 10 h 11 ČSN 426530.12-11 110.0-ČSN 420134.00 24 kg dohodou
aktualizované 20.06.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
  Tyč 6HR 10 h 11 ČSN 426530.12-11 373-ČSN 420134.00 11 kg dohodou
aktualizované 20.06.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
Tyč 6HR 10 h 11 ČSN 426530.12-15 236.3-ČSN 420134.00 1000 kg dohodou
aktualizované 17.06.2024
  Tyč 6HR 10 h-11 ČSN 426530.12 11 109 151 kg dohodou
aktualizované 20.06.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
Tyč 6HR 10-3000 ČSN 425530.00-12 024.1-ČSN 420220.00 246 m dohodou
aktualizované 17.06.2024
  Tyč 6HR 11 -11SMn30+C ocelová tažená za studena h11 na otázku dohodou
aktualizované 20.06.2024
FAVEX , s.r.o., Buchlovice
  Tyč 6HR 11 ČSN 426530-14 331 .2 h11 500 kg 30 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR-11 ČSN 426530 11 107 ČSN 420134.00 814 kg dohodou
aktualizované 20.06.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
  Tyč 6HR 12 -11SMn30+C ocelová tažená za studena h11 na otázku dohodou
aktualizované 20.06.2024
FAVEX , s.r.o., Buchlovice
  Tyč 6HR 12 -11SMn30+C ČSN EN 10278 tažená h11 na otázku dohodou
aktualizované 06.06.2024
FERONA a.s., Praha
  Tyč 6HR 12 426530 -14341.2 160 kg 32 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 12 ČSN 425530.11-14 341.2-ČSN 420220.00 19 kg dohodou
aktualizované 20.06.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
  Tyč 6HR 12 ČSN 426530-11 109.0 290 kg 24 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 13 -11SMn30+C ocelová tažená za studena h11 na otázku dohodou
aktualizované 20.06.2024
FAVEX , s.r.o., Buchlovice
  Tyč 6HR 13 -11SMn30+C ČSN EN 10278 tažená h11 na otázku dohodou
aktualizované 06.06.2024
FERONA a.s., Praha
  Tyč 6HR 13 -11SMnPb30+C ocelová tažená za studena h11 na otázku dohodou
aktualizované 20.06.2024
FAVEX , s.r.o., Buchlovice
  Tyč 6HR 13 11SMn30 ťahaný na otázku dohodou
aktualizované 12.06.2024
TOPSTEEL s.r.o., Košice
  Tyč 6HR 13 426530 -11109.0 1200 kg dohodou
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 13 h 11 ČSN 426530.12-11 110.0-ČSN 420134.00 2 kg dohodou
aktualizované 20.06.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
Tyč 6HR 13 h 11-3000 ČSN 426530-9 SMn 28 39 m dohodou
aktualizované 17.06.2024
  Tyč 6HR 13 ťahaný na otázku dohodou
aktualizované 12.06.2024
TOPSTEEL s.r.o., Košice
  Tyč 6HR 14 -11SMn30+C ocelová tažená za studena h11 na otázku dohodou
aktualizované 20.06.2024
FAVEX , s.r.o., Buchlovice
  Tyč 6HR 14 -11SMn30+C ČSN EN 10278 tažená h11 na otázku dohodou
aktualizované 06.06.2024
FERONA a.s., Praha
  Tyč 6HR 14 11109 ťahaný 76 kg dohodou
aktualizované 12.06.2024
TOPSTEEL s.r.o., Košice
  Tyč 6HR 14 426530 -13240.3 150 kg 32 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 14 426530-15 130 150 kg 34 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 14 426530-17 023 160 kg 80 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
Tyč 6HR 14 426530.22 -12050.2 420130.00 250 kg dohodou
aktualizované 19.06.2024
  Tyč 6HR 14 ČSN 425530.01-12 040.0-ČSN 420220.00 15 kg dohodou
aktualizované 20.06.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
  Tyč 6HR 14 ČSN 426530-11 109.0 70 kg 18 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 14 ČSN 426530-11 110 .0 h11 250 kg 26 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 14 ČSN 426530-15 130.3 300 kg 34 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 14 ČSN 426530-15 231 .3 h11 50 kg 36 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 14 h 11 ČSN 426530.12-11 110.0-ČSN 420134.00 76 kg dohodou
aktualizované 20.06.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
Tyč 6HR 14 h 11 ČSN 426530.12-11 500.0-ČSN 420134.00 200 kg dohodou
aktualizované 17.06.2024
  Tyč 6HR 14 h 11 ČSN 426530.12-11 500.0-ČSN 420134.00 114 kg dohodou
aktualizované 20.06.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
  Tyč 6HR 14 h 11 ČSN 426530.12-12 050.2-ČSN 420134.00 29 kg dohodou
aktualizované 20.06.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
Tyč 6HR 14 h 11 ČSN 426530.12-15 236.3-ČSN 420134.00 120 kg dohodou
aktualizované 17.06.2024
  Tyč 6HR 14 h 11 ČSN 426530.13-11 109-ČSN 420134.00 206 kg dohodou
aktualizované 20.06.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
Tyč 6HR 14 h 11-3000 ČSN 426530-12 050 312 m dohodou
aktualizované 17.06.2024
  Tyč 6HR 14 ťahaný na otázku dohodou
aktualizované 12.06.2024
TOPSTEEL s.r.o., Košice
Tyč 6HR 14-3000 ČSN 425530-11 600.0 12 m dohodou
aktualizované 17.06.2024
Tyč 6HR 15 -11SMn30 (37+C) h11 EN10278 444 kg dohodou
stála inzercia
Tyč 6HR 16.00-3000 -C45+C 445 kg dohodou
aktualizované 20.06.2024
Tyč 6HR 17 -11SMn30 (37+C) h11 EN10278 561 kg dohodou
stála inzercia
  Tyč 6HR 17 -11SMn30+C ocelová tažená za studena h11 na otázku dohodou
aktualizované 20.06.2024
FAVEX , s.r.o., Buchlovice
  Tyč 6HR 17 -11SMn30+C ČSN EN 10278 tažená h11 na otázku dohodou
aktualizované 06.06.2024
FERONA a.s., Praha
  Tyč 6HR 17 -12050 tažená 4 kg dohodou
aktualizované 03.06.2024
KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, Brno
  Tyč 6HR 17 -C45+C ČSN EN 10278 tažená h11 na otázku dohodou
aktualizované 06.06.2024
FERONA a.s., Praha
  Tyč 6HR 17 426530 -11109.0 260 kg 22 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 17 426530-17 041 60 kg 60 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 17 bez ťahaný na otázku dohodou
aktualizované 12.06.2024
TOPSTEEL s.r.o., Košice
  Tyč 6HR 17 ČSN 425530.11-11 375.0-ČSN 420220.00 6 kg dohodou
aktualizované 20.06.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
  Tyč 6HR 17 h 11 ČSN 426530.12-11 109.0-ČSN 420134.00 20 kg dohodou
aktualizované 20.06.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
  Tyč 6HR 17 h 11 ČSN 426530.12-11 600.0-ČSN 420134.00 6 kg dohodou
aktualizované 20.06.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
  Tyč 6HR 17 h 11 ČSN 426530.12-12 040-ČSN 420134.00 5 kg dohodou
aktualizované 20.06.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
Tyč 6HR 17 h 11-3000 ČSN 426530-12 040.0 1092 m dohodou
aktualizované 17.06.2024
  Tyč 6HR 17 ťahaný na otázku dohodou
aktualizované 12.06.2024
TOPSTEEL s.r.o., Košice
Tyč 6HR 17-3000 -11SMn30+C 268 kg dohodou
aktualizované 20.06.2024
Tyč 6HR 17-5400 -21CrMoV5 5.4 m dohodou
aktualizované 13.06.2024
Tyč 6HR 19 -11109 11.4 m dohodou
aktualizované 13.06.2024
  Tyč 6HR 19 -11SMn30+C ocelová tažená za studena h11 na otázku dohodou
aktualizované 20.06.2024
FAVEX , s.r.o., Buchlovice
  Tyč 6HR 19 -11SMn30+C ČSN EN 10278 tažená h11 na otázku dohodou
aktualizované 06.06.2024
FERONA a.s., Praha
  Tyč 6HR 19 -11SMnPb30+C ocelová tažená za studena h11 na otázku dohodou
aktualizované 20.06.2024
FAVEX , s.r.o., Buchlovice
  Tyč 6HR 19 -12040.2 ČSN 426530.22,ČSN 420134.65 tažená 1698 kg dohodou
aktualizované 14.06.2024
BODEN-MATTE, spol.s r.o., Vsetin
  Tyč 6HR 19 -12050 tažená 7 kg dohodou
aktualizované 03.06.2024
KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, Brno
  Tyč 6HR 19 -C35+C EN 102 77,EN 102 78 tažená 518.05 kg dohodou
aktualizované 14.06.2024
BODEN-MATTE, spol.s r.o., Vsetin
  Tyč 6HR 19 -C35E+C EN 10277,EN 10278 h11 tažená 2012 kg dohodou
aktualizované 14.06.2024
BODEN-MATTE, spol.s r.o., Vsetin
  Tyč 6HR 19 -C45+C ČSN EN 10278 tažená h11 na otázku dohodou
aktualizované 06.06.2024
FERONA a.s., Praha
  Tyč 6HR 19 -S235JRC+C ocelová tažená za studena h11 na otázku dohodou
aktualizované 20.06.2024
FAVEX , s.r.o., Buchlovice
  Tyč 6HR 19 426530-11109.0 170 kg 28 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 19 ČSN 426530-11 109 .0 h11 600 kg 26 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 19 ČSN 426530-11 110 .0 h11 280 kg 26 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 19 ČSN 426530-12 050 .1 h11 870 kg 26 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
Tyč 6HR 19-3000 ČSN 425530-11 500 243 m dohodou
aktualizované 17.06.2024
  Tyč 6HR-19 ČSN 425530.01-ČSN 420220.00 32 kg dohodou
aktualizované 20.06.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
Tyč 6HR 22mm*3m-22000 -S355J2+C h 11 tažený 9.87 kg dohodou
aktualizované 19.06.2024
  Tyč 6HR 22 -11SMn30+C ocelová tažená za studena h11 na otázku dohodou
aktualizované 20.06.2024
FAVEX , s.r.o., Buchlovice
  Tyč 6HR 22 -11SMn30+C ČSN EN 10278 tažená h11 na otázku dohodou
aktualizované 06.06.2024
FERONA a.s., Praha
záznamy 1-100 z celkom 266
Inzerujte u nás! Kontaktujte nášho obchodného zástupcu
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2024, všetky práva vyhradené