sekcia


záznamy 1-100 z celkom 1 063

materiály, stroje a nástroje

popis množstvo cena
Tyč 4HR 3*3 -C45 tažená na klíny 8.44 m dohodou
aktualizované 19.02.2024
  Tyč 4HR 3 h 11 ČSN 426520.12-11 373.0-ČSN 420134.00 4 kg dohodou
aktualizované 21.02.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
Tyč 4HR 4*4 -C45 tažená na klíny 18.99 m dohodou
aktualizované 19.02.2024
  Tyč 4HR 5*5 -1.4301+A nerez 32 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
Tyč 4HR 5*5 -C45 tažená na klíny 20.9 m dohodou
aktualizované 19.02.2024
  Tyč 4HR 5*5 -CW004A měď na otázku dohodou
aktualizované 11.02.2024
MetalCentrum s.r.o., Bystřička
  Tyč 4HR 5*5 -CW614N/CW617N mosaz na otázku dohodou
aktualizované 11.02.2024
MetalCentrum s.r.o., Bystřička
  Tyč 4HR 5 -1.4301 nerez na otázku dohodou
aktualizované 11.02.2024
MetalCentrum s.r.o., Bystřička
Tyč 4HR 6*6 -1.4301 (17240,304) h11 269 kg dohodou
stála inzercia
  Tyč 4HR 6*6 -1.4301 nerez tah. 2.95 kg dohodou
aktualizované 20.02.2024
FERADO, spol. s r.o, Šaľa
Tyč 4HR 6*6 -C45 tažená na klíny 22.29 m dohodou
aktualizované 19.02.2024
  Tyč 4HR 6*6 -CW004A měď na otázku dohodou
aktualizované 11.02.2024
MetalCentrum s.r.o., Bystřička
  Tyč 4HR 6*6 -CW614N/CW617N mosaz na otázku dohodou
aktualizované 11.02.2024
MetalCentrum s.r.o., Bystřička
  Tyč 4HR 6*6 -S235JRC+C ČSN EN 10278 tažená h11 na otázku dohodou
aktualizované 02.02.2024
FERONA a.s., Praha
  Tyč 4HR 6*6-6000 -S235JR 1564 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
  Tyč 4HR 6 12 050 ťahaný 218 kg dohodou
aktualizované 11.02.2024
TOPSTEEL s.r.o., Košice
  Tyč 4HR 6 h 11 ČSN 426520.12-11 110-ČSN 420134.00 5 kg dohodou
aktualizované 21.02.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
  Tyč 4HR 6 ťahaný na otázku dohodou
aktualizované 11.02.2024
TOPSTEEL s.r.o., Košice
Tyč 4HR 7*7*3m-7000 -S235JRC+C h 11 tažený 3.51 kg dohodou
aktualizované 21.02.2024
  Tyč 4HR 7*7 -CW004A měď na otázku dohodou
aktualizované 11.02.2024
MetalCentrum s.r.o., Bystřička
  Tyč 4HR 7*7 -CW614N/CW617N mosaz na otázku dohodou
aktualizované 11.02.2024
MetalCentrum s.r.o., Bystřička
  Tyč 4HR 7 h 11 ČSN 426520.12-11 373.0-ČSN 420134.00 2 kg dohodou
aktualizované 21.02.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
  Tyč 4HR 7 h 11 ČSN 426520.12-11 600.0-ČSN 420134.00 0.8 kg dohodou
aktualizované 21.02.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
  Tyč 4HR 8*8-1500 -1.4301 nerez na otázku dohodou
aktualizované 11.02.2024
MetalCentrum s.r.o., Bystřička
  Tyč 4HR 8*8-3000 -1.4301 nerez na otázku dohodou
aktualizované 11.02.2024
MetalCentrum s.r.o., Bystřička
Tyč 4HR 8*8 -1.4301 (17240,304) h11 41 kg dohodou
stála inzercia
Tyč 4HR 8*8 -C45 tažená na klíny 13.62 m dohodou
aktualizované 19.02.2024
  Tyč 4HR 8*8 -C45+C ČSN EN 10278 tažená h11 na otázku dohodou
aktualizované 02.02.2024
FERONA a.s., Praha
  Tyč 4HR 8*8 -CW004A měď na otázku dohodou
aktualizované 11.02.2024
MetalCentrum s.r.o., Bystřička
  Tyč 4HR 8*8 -CW614N/CW617N mosaz na otázku dohodou
aktualizované 11.02.2024
MetalCentrum s.r.o., Bystřička
  Tyč 4HR 8*8 -S235JR ČSN EN 10059 válcovaná za tepla na otázku dohodou
aktualizované 02.02.2024
FERONA a.s., Praha
  Tyč 4HR 8*8 -S235JR ocelová válcovaná na otázku dohodou
aktualizované 21.02.2024
FAVEX , s.r.o., Buchlovice
  Tyč 4HR 8*8 -S235JRC+C ČSN EN 10278 tažená h11 na otázku dohodou
aktualizované 02.02.2024
FERONA a.s., Praha
  Tyč 4HR 8*8 -S235JRC+C ocelová tažená za studena h11 na otázku dohodou
aktualizované 21.02.2024
FAVEX , s.r.o., Buchlovice
  Tyč 4HR 8*8-6000 -S235JR 1017 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
  Tyč 4HR 8 na otázku dohodou
aktualizované 11.02.2024
TOPSTEEL s.r.o., Košice
Tyč 4HR 8 -C45+C h11 EN10278 482 kg dohodou
stála inzercia
  Tyč 4HR 8 -S235JR 52 kg dohodou
aktualizované 10.02.2024
IZOTECHNIK s.r.o., Třinec
  Tyč 4HR 8 11 375 na otázku dohodou
aktualizované 11.02.2024
TOPSTEEL s.r.o., Košice
  Tyč 4HR 8 ČSN 425520-11 373.0 142 kg 22 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 4HR 8 ČSN 425520-19 436.3 113 kg 72 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 4HR 8 ťahaný na otázku dohodou
aktualizované 11.02.2024
TOPSTEEL s.r.o., Košice
  Tyč 4HR 8ťahaný 11 375 7 kg dohodou
aktualizované 11.02.2024
TOPSTEEL s.r.o., Košice
  Tyč 4HR 9*9 -CW004A měď na otázku dohodou
aktualizované 11.02.2024
MetalCentrum s.r.o., Bystřička
  Tyč 4HR 9*9 -CW614N/CW617N mosaz na otázku dohodou
aktualizované 11.02.2024
MetalCentrum s.r.o., Bystřička
Tyč 4HR 10*10*6m-10000 -S235JR 967.61 kg dohodou
aktualizované 21.02.2024
  Tyč 4HR 10*10-3000 -1.4301 nerez na otázku dohodou
aktualizované 11.02.2024
MetalCentrum s.r.o., Bystřička
Tyč 4HR 10*10 -1.4301 (17240,304) h11 55 kg dohodou
stála inzercia
  Tyč 4HR 10*10 -1.4301 nerez tah. 23.3 kg dohodou
aktualizované 20.02.2024
FERADO, spol. s r.o, Šaľa
Tyč 4HR 10*10 -C45 tažená na klíny 14.99 m dohodou
aktualizované 19.02.2024
  Tyč 4HR 10*10 -C45+C ČSN EN 10278 tažená h11 na otázku dohodou
aktualizované 02.02.2024
FERONA a.s., Praha
  Tyč 4HR 10*10 -CuAl10Ni5Fe4/CW307G bronz na otázku dohodou
aktualizované 11.02.2024
MetalCentrum s.r.o., Bystřička
  Tyč 4HR 10*10 -CW004A měď na otázku dohodou
aktualizované 11.02.2024
MetalCentrum s.r.o., Bystřička
  Tyč 4HR 10*10 -CW614N/CW617N mosaz na otázku dohodou
aktualizované 11.02.2024
MetalCentrum s.r.o., Bystřička
  Tyč 4HR 10*10 -S235JR ocelová válcovaná za tepla na otázku dohodou
aktualizované 21.02.2024
FAVEX , s.r.o., Buchlovice
  Tyč 4HR 10*10 -S235JR ČSN EN 10059 válcovaná za tepla na otázku dohodou
aktualizované 02.02.2024
FERONA a.s., Praha
  Tyč 4HR 10*10 -S235JRC+C ocelová tažená za studena h11 na otázku dohodou
aktualizované 21.02.2024
FAVEX , s.r.o., Buchlovice
  Tyč 4HR 10*10 -S235JRC+C ČSN EN 10278 tažená h11 na otázku dohodou
aktualizované 02.02.2024
FERONA a.s., Praha
  Tyč 4HR 10*10-6000 -S235JR+AR 2969 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
  Tyč 4HR 10 na otázku dohodou
aktualizované 11.02.2024
TOPSTEEL s.r.o., Košice
  Tyč 4HR 10 -1.4301 nerez na otázku dohodou
aktualizované 11.02.2024
MetalCentrum s.r.o., Bystřička
Tyč 4HR 10 -1.4305 h11 EN10088-3 73 kg dohodou
stála inzercia
Tyč 4HR 10 -C45+C h11 EN10278 525 kg dohodou
stála inzercia
  Tyč 4HR 10 -CuCrZr měď na otázku dohodou
aktualizované 11.02.2024
MetalCentrum s.r.o., Bystřička
  Tyč 4HR 10 -S235JR 624 kg dohodou
aktualizované 10.02.2024
IZOTECHNIK s.r.o., Třinec
Tyč 4HR 10 -S235JRC+C h11 EN10278 570 kg dohodou
stála inzercia
  Tyč 4HR 10 11 375 ťahaný 26 kg dohodou
aktualizované 11.02.2024
TOPSTEEL s.r.o., Košice
  Tyč 4HR 10 ČSN 425520-19 436.3 300 kg 72 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 4HR 10 ČSN 425520.01-11 375-ČSN 420138.00 2 kg dohodou
aktualizované 21.02.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
  Tyč 4HR 10 S235 40 kg dohodou
aktualizované 11.02.2024
TOPSTEEL s.r.o., Košice
  Tyč 4HR 10 ťahaný na otázku dohodou
aktualizované 11.02.2024
TOPSTEEL s.r.o., Košice
Tyč 4HR 10-6000 -ENAW-6060-T66 lisovaná 72 kg dohodou
stála inzercia
  Tyč 4HR 11*11 -CW004A měď na otázku dohodou
aktualizované 11.02.2024
MetalCentrum s.r.o., Bystřička
  Tyč 4HR 11*11 -CW614N/CW617N mosaz na otázku dohodou
aktualizované 11.02.2024
MetalCentrum s.r.o., Bystřička
Tyč 4HR 12*12*6m-12000 -S235JR 210.75 kg dohodou
aktualizované 21.02.2024
  Tyč 4HR 12*12-2000 -1.4301 nerez na otázku dohodou
aktualizované 11.02.2024
MetalCentrum s.r.o., Bystřička
  Tyč 4HR 12*12-3000 -1.4301 nerez na otázku dohodou
aktualizované 11.02.2024
MetalCentrum s.r.o., Bystřička
  Tyč 4HR 12*12 -11SMn30 1010 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
Tyč 4HR 12*12 -C45 tažená na klíny 3 m dohodou
aktualizované 19.02.2024
  Tyč 4HR 12*12 -C45+C ČSN EN 10278 tažená h11 na otázku dohodou
aktualizované 02.02.2024
FERONA a.s., Praha
  Tyč 4HR 12*12 -CW004A měď na otázku dohodou
aktualizované 11.02.2024
MetalCentrum s.r.o., Bystřička
  Tyč 4HR 12*12 -CW614N/CW617N mosaz na otázku dohodou
aktualizované 11.02.2024
MetalCentrum s.r.o., Bystřička
  Tyč 4HR 12*12 -S235JR 1434 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
  Tyč 4HR 12*12 -S235JR ocelová válcovaná za tepla na otázku dohodou
aktualizované 21.02.2024
FAVEX , s.r.o., Buchlovice
  Tyč 4HR 12*12 -S235JR ČSN EN 10059 válcovaná za tepla na otázku dohodou
aktualizované 02.02.2024
FERONA a.s., Praha
  Tyč 4HR 12*12 -S235JRC+C ocelová tažená za studena h11 na otázku dohodou
aktualizované 21.02.2024
FAVEX , s.r.o., Buchlovice
  Tyč 4HR 12*12 -S235JRC+C ČSN EN 10278 tažená h11 na otázku dohodou
aktualizované 02.02.2024
FERONA a.s., Praha
  Tyč 4HR 12 -1.4301 nerez na otázku dohodou
aktualizované 11.02.2024
MetalCentrum s.r.o., Bystřička
Tyč 4HR 12 -ENAW-6082-T6 lisovaná 149 kg dohodou
stála inzercia
  Tyč 4HR 12 -S235JR 2191 kg dohodou
aktualizované 10.02.2024
IZOTECHNIK s.r.o., Třinec
  Tyč 4HR 12 ČSN 427620.02-42 4002-ČSN 421419.00 7 kg dohodou
aktualizované 21.02.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
  Tyč 4HR 12 ČSN 428620.02-42 3005-ČSN 421319.00 5.5 kg dohodou
aktualizované 21.02.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
Tyč 4HR 12-6000 -ENAW-6060-T66 lisovaná 53 kg dohodou
stála inzercia
  Tyč 4HR 14*14 -1.4301 nerez h11 4.8 kg dohodou
aktualizované 20.02.2024
FERADO, spol. s r.o, Šaľa
  Tyč 4HR 14*14 -CW004A měď na otázku dohodou
aktualizované 11.02.2024
MetalCentrum s.r.o., Bystřička
  Tyč 4HR 14*14 -CW614N/CW617N mosaz na otázku dohodou
aktualizované 11.02.2024
MetalCentrum s.r.o., Bystřička
  Tyč 4HR 14*14 -S235JR 3175 kg dohodou
stála inzercia
Kovintrade s.r.o., Praha 5
  Tyč 4HR 14*14 -S235JR ČSN EN 10059 válcovaná za tepla na otázku dohodou
aktualizované 02.02.2024
FERONA a.s., Praha
  Tyč 4HR 14*14 -S235JR+AR ocelová válcovaná za tepla na otázku dohodou
aktualizované 21.02.2024
FAVEX , s.r.o., Buchlovice
  Tyč 4HR 14*14 -S235JRC+C ocelová tažená za studena h11 na otázku dohodou
aktualizované 21.02.2024
FAVEX , s.r.o., Buchlovice
záznamy 1-100 z celkom 1 063
Chcete u nás na EBMservice inzerovať? Kontaktujte nás...
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2024, všetky práva vyhradené