sekcia


materiály, stroje a nástroje

záznamy 1-100 z celkom 368
popis množstvo cena
  Tyč 6HR 5.5 426530 -12050 400 kg 30 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 5.5 426530 -12050 400 kg 30 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
Tyč 6HR 7 -1.4104 h11 14 kg dohodou
stála inzercia
  Tyč 6HR 7 ČSN 426530-12 050 .0 h11 95 kg 28 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 7 ČSN 426530.12-14 240 .6-ČSN 420134.00 h11 300 kg 24.60 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
Tyč 6HR 8 -1.4305 h11 EN10088-3 291 kg dohodou
stála inzercia
  Tyč 6HR 8 -11SMn30+C ČSN EN 10278 tažená h11 na otázku dohodou
aktualizované 06.06.2024
FERONA a.s., Praha
  Tyč 6HR 8 -S235JRC+C ocelová tažená za studena h11 na otázku dohodou
aktualizované 20.06.2024
FAVEX , s.r.o., Buchlovice
  Tyč 6HR 8 h 11 ČSN 426530.12-11 110.0-ČSN 420134.00 78 kg dohodou
aktualizované 20.06.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
  Tyč 6HR 9 426530-14 140 250 kg 32 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 9 426530-15 130 100 kg 34 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 9 426530-15 130 250 kg 34 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 9 ČSN 426530-11 109 .0 h11 140 kg 26 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 9 h 11 ČSN 426530.12-11 110.0-ČSN 420134.00 2.2 kg dohodou
aktualizované 20.06.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
Tyč 6HR 10 -1.4104 h11 20 kg dohodou
stála inzercia
Tyč 6HR 10 -1.4301 (17240,304) h11 OK 61 kg dohodou
stála inzercia
Tyč 6HR 10 -1.4301 nerez tah. na otázku dohodou
aktualizované 17.06.2024
Tyč 6HR 10 -1.4305 h11 EN10088-3 90 kg dohodou
stála inzercia
Tyč 6HR 10 -11SMn30 (37+C) h11 EN10278 481 kg dohodou
stála inzercia
  Tyč 6HR 10 -11SMn30+C ČSN EN 10278 tažená h11 na otázku dohodou
aktualizované 06.06.2024
FERONA a.s., Praha
Tyč 6HR 10 -CW614N (CuZn39Pb3) tažená R430 mosaz 43 kg dohodou
stála inzercia
Tyč 6HR 10 -CW614N-R500 (CuZn39Pb3) tažená mosaz 273 kg dohodou
stála inzercia
  Tyč 6HR 10 426530-15 130 200 kg 34 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 10 426530-17 041 2000 kg 70 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 10 ČSN 426530-11 109 .0 h11 190 kg 26 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 10 ČSN 426530-11 500.0 20 kg 20.50 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 10 ČSN 426530-12 024 .1 h11 260 kg 22 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 10 ČSN 426530-14 140.6 581 kg 28 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 10 ČSN 426530-14 331 .2 h11 200 kg 26 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 10 h 11 ČSN 426530.12-11 110.0-ČSN 420134.00 24 kg dohodou
aktualizované 20.06.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
  Tyč 6HR 10 h 11 ČSN 426530.12-11 373-ČSN 420134.00 11 kg dohodou
aktualizované 20.06.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
Tyč 6HR 10 h 11 ČSN 426530.12-15 236.3-ČSN 420134.00 1000 kg dohodou
aktualizované 17.06.2024
  Tyč 6HR 10 h-11 ČSN 426530.12 11 109 151 kg dohodou
aktualizované 20.06.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
Tyč 6HR 10-3000 ČSN 425530.00-12 024.1-ČSN 420220.00 246 m dohodou
aktualizované 17.06.2024
  Tyč 6HR 11 -11SMn30+C ocelová tažená za studena h11 na otázku dohodou
aktualizované 20.06.2024
FAVEX , s.r.o., Buchlovice
  Tyč 6HR 11 ČSN 426530-14 331 .2 h11 500 kg 30 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR-11 ČSN 426530 11 107 ČSN 420134.00 814 kg dohodou
aktualizované 20.06.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
Tyč 6HR 12 -1.4305 h11 EN10088-3 49 kg dohodou
stála inzercia
  Tyč 6HR 12 -11SMn30+C ocelová tažená za studena h11 na otázku dohodou
aktualizované 20.06.2024
FAVEX , s.r.o., Buchlovice
  Tyč 6HR 12 -11SMn30+C ČSN EN 10278 tažená h11 na otázku dohodou
aktualizované 06.06.2024
FERONA a.s., Praha
Tyč 6HR 12 -CW614N-R430 (CuZn39Pb3) tažená mosaz 437 kg dohodou
stála inzercia
Tyč 6HR 12 -CW617N-R430-SH na otázku dohodou
aktualizované 14.06.2024
Tyč 6HR 12 -ENAW-2007 lisovaná 112 kg dohodou
stála inzercia
  Tyč 6HR 12 426530 -14341.2 160 kg 32 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 12 ČSN 425530.11-14 341.2-ČSN 420220.00 19 kg dohodou
aktualizované 20.06.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
  Tyč 6HR 12 ČSN 426530-11 109.0 290 kg 24 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 12 ČSN 426530-17 023.6 43 kg 88 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
Tyč 6HR 13 -1.4305 h11 EN10088-3 51 kg dohodou
stála inzercia
Tyč 6HR 13 -1.4404 nerez na otázku dohodou
aktualizované 17.06.2024
  Tyč 6HR 13 -11SMn30+C ocelová tažená za studena h11 na otázku dohodou
aktualizované 20.06.2024
FAVEX , s.r.o., Buchlovice
  Tyč 6HR 13 -11SMn30+C ČSN EN 10278 tažená h11 na otázku dohodou
aktualizované 06.06.2024
FERONA a.s., Praha
  Tyč 6HR 13 -11SMnPb30+C ocelová tažená za studena h11 na otázku dohodou
aktualizované 20.06.2024
FAVEX , s.r.o., Buchlovice
Tyč 6HR 13 -ENAW-6082 lisovaná 50 kg dohodou
stála inzercia
  Tyč 6HR 13 11SMn30 ťahaný na otázku dohodou
aktualizované 12.06.2024
TOPSTEEL s.r.o., Košice
  Tyč 6HR 13 426530 -11109.0 1200 kg dohodou
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 13 h 11 ČSN 426530.12-11 110.0-ČSN 420134.00 2 kg dohodou
aktualizované 20.06.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
Tyč 6HR 13 h 11-3000 ČSN 426530-9 SMn 28 39 m dohodou
aktualizované 17.06.2024
  Tyč 6HR 13 ťahaný na otázku dohodou
aktualizované 12.06.2024
TOPSTEEL s.r.o., Košice
Tyč 6HR 13-3000 h11 -1.4841 31 kg 248 Kč / 1 kg
aktualizované 09.06.2024
Tyč 6HR 14 -1.4305 h11 EN10088-3 124 kg dohodou
stála inzercia
  Tyč 6HR 14 -11SMn30+C ocelová tažená za studena h11 na otázku dohodou
aktualizované 20.06.2024
FAVEX , s.r.o., Buchlovice
  Tyč 6HR 14 -11SMn30+C ČSN EN 10278 tažená h11 na otázku dohodou
aktualizované 06.06.2024
FERONA a.s., Praha
Tyč 6HR 14 -CW614N-R430 (CuZn39Pb3) tažená mosaz 308 kg dohodou
stála inzercia
Tyč 6HR 14 -ENAW-2007 tažená 514 kg dohodou
stála inzercia
  Tyč 6HR 14 11109 ťahaný 76 kg dohodou
aktualizované 12.06.2024
TOPSTEEL s.r.o., Košice
  Tyč 6HR 14 426530 -13240.3 150 kg 32 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 14 426530-15 130 150 kg 34 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 14 426530-17 023 160 kg 80 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
Tyč 6HR 14 426530.22 -12050.2 420130.00 250 kg dohodou
aktualizované 19.06.2024
  Tyč 6HR 14 ČSN 425530.01-12 040.0-ČSN 420220.00 15 kg dohodou
aktualizované 20.06.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
  Tyč 6HR 14 ČSN 426530-11 109.0 70 kg 18 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 14 ČSN 426530-11 110 .0 h11 250 kg 26 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 14 ČSN 426530-15 130.3 300 kg 34 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 14 ČSN 426530-15 231 .3 h11 50 kg 36 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 14 ČSN 426530-17 023.2 190 kg 88 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
  Tyč 6HR 14 h 11 ČSN 426530.12-11 110.0-ČSN 420134.00 76 kg dohodou
aktualizované 20.06.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
Tyč 6HR 14 h 11 ČSN 426530.12-11 500.0-ČSN 420134.00 200 kg dohodou
aktualizované 17.06.2024
  Tyč 6HR 14 h 11 ČSN 426530.12-11 500.0-ČSN 420134.00 114 kg dohodou
aktualizované 20.06.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
  Tyč 6HR 14 h 11 ČSN 426530.12-12 050.2-ČSN 420134.00 29 kg dohodou
aktualizované 20.06.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
Tyč 6HR 14 h 11 ČSN 426530.12-15 236.3-ČSN 420134.00 120 kg dohodou
aktualizované 17.06.2024
  Tyč 6HR 14 h 11 ČSN 426530.13-11 109-ČSN 420134.00 206 kg dohodou
aktualizované 20.06.2024
VLASTRO s.r.o., Slavičín
Tyč 6HR 14 h 11-3000 ČSN 426530-12 050 312 m dohodou
aktualizované 17.06.2024
  Tyč 6HR 14 ťahaný na otázku dohodou
aktualizované 12.06.2024
TOPSTEEL s.r.o., Košice
Tyč 6HR 14-3000 ČSN 425530-11 600.0 12 m dohodou
aktualizované 17.06.2024
Tyč 6HR 15 -11SMn30 (37+C) h11 EN10278 444 kg dohodou
stála inzercia
Tyč 6HR 16 -ENAW-2030-T3 tažená 210 kg dohodou
stála inzercia
Tyč 6HR 16.00-3000 -C45+C 445 kg dohodou
aktualizované 20.06.2024
Tyč 6HR 17 -1.4301 (17240,304) h11 tažená OK 667 kg dohodou
stála inzercia
Tyč 6HR 17 -1.4305 h11 EN10088-3 43 kg dohodou
stála inzercia
Tyč 6HR 17 -11SMn30 (37+C) h11 EN10278 561 kg dohodou
stála inzercia
  Tyč 6HR 17 -11SMn30+C ocelová tažená za studena h11 na otázku dohodou
aktualizované 20.06.2024
FAVEX , s.r.o., Buchlovice
  Tyč 6HR 17 -11SMn30+C ČSN EN 10278 tažená h11 na otázku dohodou
aktualizované 06.06.2024
FERONA a.s., Praha
  Tyč 6HR 17 -12050 tažená 4 kg dohodou
aktualizované 03.06.2024
KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, Brno
  Tyč 6HR 17 -423223 mosaz 25 kg dohodou
aktualizované 03.06.2024
KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, Brno
  Tyč 6HR 17 -C45+C ČSN EN 10278 tažená h11 na otázku dohodou
aktualizované 06.06.2024
FERONA a.s., Praha
Tyč 6HR 17 -CW614N-R430 (CuZn39Pb3) tažená mosaz 953 kg dohodou
stála inzercia
Tyč 6HR 17 -CW617N-R430-SH 144 kg dohodou
aktualizované 14.06.2024
Tyč 6HR 17 -ENAW-2007-T3 tažená 413 kg dohodou
stála inzercia
Tyč 6HR 17 -ENAW-6026-T6 284 kg dohodou
stála inzercia
  Tyč 6HR 17 426530 -11109.0 260 kg 22 Kč / 1 kg
stála inzercia
TES Bojkovice,spol.s r.o, BOJKOVICE
záznamy 1-100 z celkom 368
Inzerujte u nás! Kontaktujte nášho obchodného zástupcu
copyright © EBM system k.s., 2005 – 2024, všetky práva vyhradené